Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การประชุมหารือแนวทางการป้องกันปราบปรามการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมควบคุมโรค

22 ก.ย. 2566


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ สคบ. พร้อมด้วย นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันปราบปรามการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมควบคุมโรค ซึ่งได้มีการหารือแนวทางการป้องกันปราบปรามการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า และมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า แนวทางการดำเนินการกับผู้ค้าทั่วไป และแนวทางการดำเนินการกับผู้ค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )