Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ร่วมออกรายการ NBT มีคำตอบ ตอน : อาหารเสริมพืช อย่าเชื่อเพียงโฆษณา

22 ก.ย. 2566


วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม .. 2566 เวลา 15.05 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์มอบหมายให้นาย พัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก(สคบ.) และผู้แทนจาก กรมวิชาการเกษตร ร่วมรายการ "NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางช่อง 2 NBT และ Facebook Live : LiveNBT2HD ในตอน : อาหารเสริมพืช อย่าเชื่อเพียงโฆษณา ในประเด็นเกี่ยวกับ ปุ๋ย และสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช คืออะไรและแตกต่างในการใช้งานอย่างไร เหตุใด สคบถึงได้ออกเป็นประกาศเกี่ยวกับสารปรับปรุงดิน จากที่ สคบได้มีการดูแลเรื่องสารปรับปรุงดิน ผู้ขายสามารถโฆษณาผ่านสื่อต่าง  ได้หรือไม่ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ย และสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง วิธีสังเกตข้อความบนฉลาก และหากพบว่าไม่ถูกต้อง สคบจะมีการดำเนินการอย่างไร


ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ” ในส่วนการนำเสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ การเตือนภัย การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 - 16.00 ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD ดำเนินรายการโดย นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์ (NBT)


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )