Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ร่วมออกรายการ "NBT มีคำตอบ" ประเด็น : “ดูโฆษณาอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ”

15 ก.ย. 2566


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายพศวัตน์  จุมปา  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมรายการ "NBT มีคำตอบ” ออกอากาศทางช่อง 2 NBT และ Facebook Live: LiveNBT2HD ในประเด็น "ดูโฆษณาอย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่อ” และได้รับเกียรติจาก ภญ. อรัญญา  เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมในรายการ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันในประเด็น ข้อความโฆษณาใดที่ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ความแตกต่างในการกำกับดูแลเรื่องโฆษณาระหว่าง สคบ. กับ อ.ย. เป็นอย่างไร การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา มีการดำเนินการและมาตรการป้องกันอย่างไร ผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณาฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค มีโทษอย่างไร  กรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันรวมถึงข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ "NBT มีคำตอบ” ในส่วนการนำเสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ การเตือนภัย การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางช่อง 2 NBT Facebook Live : LiveNBT2HD ดำเนินรายการโดย นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์ (NBT)

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )