Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ตรวจเข้มธุรกิจเสริมความงาม

10 ต.ค. 2565


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานเสริมความงาม จำนวน 8 ร้าน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการตรวจยึดเอกสารหลักฐานการรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงต่อความจริงและเพียงพอในการใช้บริการเสริมความงาม และเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )