Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2557 29 ส.ค. 2556 50 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเอกสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 23 ส.ค. 2556 39 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำกิจกรรม สคบ. แฟร์ มั่นใจไทยแลนด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ส.ค. 2556 67 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำโครงการ "สคบ. สัญจร เพื่อผลักดันกลไกภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค" 14 ส.ค. 2556 53 ครั้ง
ร่าง ขอบเขตของงาน การจัดจ้างทำกิจกรรม สคบ. แฟร์ มั่นใจไทยแลนด์ 13 ส.ค. 2556 40 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 09 ส.ค. 2556 53 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 05 ส.ค. 2556 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์และพัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 18 ก.ค. 2556 497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบายผ่านทางสื่อป้ายโฆษณา (Billboard) 02 ก.ค. 2556 450 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและติดตั้ง ระบบกระจายเสียงตามสายของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๖๖ 01 ก.ค. 2556 430 ครั้ง