Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองขาวดีแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้น้ำดื่มทำอุณหภูมิร้อน-เย็นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิด Port Lan จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 5 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 6 จังหวัดอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566 0 ครั้ง