Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บทความ/ความรู้ผู้บริโภค

 

สคบ.สาร ฉบับ 314 คอลัมน์ "โฆษณาเป็นเรื่อง" ตอน โฆษณาล่อแหลม ผิดศี ... 12 พ.ย. 2563 23 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ312 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน โฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำขจัดคราบแน ... 12 พ.ย. 2563 35 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ 310 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน แค่พิมพ์ชื่อผิด...ก็คิดค่าธร ... 12 พ.ย. 2563 21 ครั้ง
สคบ.สาร ฉบับ311 คอลัมน์ โฆษณาเป็นเรื่อง ตอน โฆษณาไม่ชัด!! ให้ส่งภาพถ่ายชิงร ... 12 พ.ย. 2563 40 ครั้ง
รอบคอบก่อนซื้อตั๋วเครื่องบนออนไลน์ 12 พ.ย. 2563 28 ครั้ง
ขาวด่วน..อันตราย 12 พ.ย. 2563 45 ครั้ง
สคบ. เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคใช้บริการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 12 พ.ย. 2563 10 ครั้ง
สคบ. เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคใช้บริการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 12 พ.ย. 2563 48 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค" 11 พ.ย. 2563 32 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "ค่าเสียหายในบริบทการคุ้มครองผู้บริโภค" 11 พ.ย. 2563 16 ครั้ง