• สายด่วน สคบ.1166

ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. / ข่าวเครือข่าย

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 11 ต.ค. 2562 21 ครั้ง
สคบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชน เขตบางเขน 29 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
สคบ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชน เขตหลักสี่ 29 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
สคบ.เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขคดอนเมือง 24 ก.ค. 2563 0 ครั้ง
คณะอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯรุ่นที่5 เข้าเยี่ยมชม สคบ. 21 พ.ย. 2562 2 ครั้ง
สคบ.หารือแนวทางความร่วมมือในขับเคลื่อนสูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ 20 พ.ย. 2562 3 ครั้ง
ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 06 พ.ย. 2562 3 ครั้ง
สคบ. ร่วมบูรณาการความร่วมมือการกับ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนวินาศภัย 10 ต.ค. 2562 4 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 02 ต.ค. 2562 10 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 27 ก.ย. 2562 18 ครั้ง