Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คำสั่ง จำนวน 20 ฉบับ

 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 132/2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 367 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น (ยกเลิกโดยคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น) 363 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 13/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ เป็นการชั่วคราว 174 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นการชั่วคราว 181 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2546 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง เป็นการชั่วคราว 246 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 3/2535 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์" หรือ "ลูกโป่งพลาสติก" หรือ "blowing ballon" เป็นการชั่วคราว 206 ครั้ง