• สายด่วน สคบ.1166

คำถามที่ถามบ่อย

1. กรณี ผู้ร้องค้างชำระค่างวดรถยนต์กี่งวด ไฟแนนซ์จึงจะสามารถทำการยึดรถได้
ผู้ร้องต้องค้างชำระครบ 3 งวด ไฟแนนซ์จะยกเลิกสัญญา และมีจดหมายแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอีก 30 วัน จึงจะสามารถยึดรถได้ แต่ถ้าผู้ร้องเซ็นต์เอกสารยินยอมให้รถไป ทางไฟแนนซ์ก็สามารถยึดรถไปได้เลย
2. กรณีผู้ร้องจอง บ้าน , คอนโด แต่กู้ไม่ผ่าน ต้องการขอเงินจองและเงินดาวน์คืนได้หรือไม่ ?
กรณีกู้ไม่ผ่านทางผู้ประกอบการมีสิทธิ์ริบเงินจอง , เงินทำสัญญา แต่ส่วนอื่นๆ เช่น เงินดาวน์ , เงินค่าตกแต่ง ต้องคืนให้ผู้ซื้อ
3. กรณีที่ผู้ร้องวางเงินจองรถยนต์ ไม่ได้รับรถตามเวลาที่กำหนด ขอเงินคืนได้หรือไม่ ?
ถ้าเป็นความผิดของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ทางผู้ประกอบการต้องคืน เงินมัดจำ , เงินทำสัญญาให้ผู้ร้องทั้งหมด
4. กรณีก่อสร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญา ทางผู้ประกอบการเร่งรัดให้โอนกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการอย่างไร ?
แนะนำให้ทางผู้ซื้อทำหนังสือแจ้งทางโครงการเพื่อขอระงับการโอนออกไปก่อน จนกว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการตรวรรับบ้านเรียบร้อยแล้ว
5. กรณีผู้ร้องซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ใช้ได้ไม่ถึงเดือนรถมีปัญหาที่ระบบเครื่องยนต์ ผู้ร้องต้องการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ แต่ทางผู้ประกอบการแจ้งว่าจะซ่อมให้เท่านั้น
กรณีนี้ให้ทางผู้ร้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ทางผู้ประกอบการทราบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ แนะนำให้ร้องเรียนที่ สคบ.
6. กรณีผู้ร้องซื้อรถยนต์มือสอง ตรวจพบภายหลังว่าทางเต้นท์มีการโกงเลขไมล์ เมื่อติดต่อกลับไปทางเต้นท์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
แนะนำ สามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนได้ที่ สคบ.
7. กรณีสายการบินออกช้ากว่ากำหนดมาก ไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบ ทำให้ผู้ร้องต้องซื้อตั๋วใหม่กับอีกสายการบินหนึ่ง และไม่ดำเนินการคืนเงินให้
กรณีถ้าเป็นความผิดพลาดของสายการบิน ผู้ร้องสามารถร้องเรียนเรียกค่าเสียหายได้ที่ สคบ.
8. กรณีผู้ร้องเช่าอพาร์ทเม้นท์ ทางผู้ประกอบการคิดค่าน้ำ-ค่าไฟแพงเกินจริง
เบื้องต้นให้ตรวจสอบที่ตัวสัญญาเป็นการหลัก กรณีเรียกเก็บไม่ตรงตามสัญญาสามารถร้องเรียนที่ สคบ.ได้
9. กรณีผู้ร้องเช่าอพาร์ทเม้นท์ แจ้งย้ายออกตามกำหนดสัญญา ทางผู้ประกอบการไม่คืนเงินมัดจำ
แนะนำร้องเรียนที่ สคบ.
10. กรณีผู้ร้องใช้บริการโอนเงินผ่านตู้ ATM เงินไม่ถึงปลายทาง ทางธนาคารดำเนินการแก้ไขล่าช้า
ร้องเรียนได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สายด่วน 1213