สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สายด่วน สคบ.1166

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
23/12/2562

ไม่ระบุเวลา

 • หน่วยงานส่งกลับข้อมูล
 • 25/09/2562

  ไม่ระบุเวลา

 • ส่งงานระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ (งวดที่2)
 • 20/09/2562 - 21/09/2562

  07:00-17:00

 • In-House สผพ.
 • 13/09/2562

  09:00-12:00

 • ตรวจระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ (ทีโอที) 1
 • 12/09/2562

  09:00-16:00

 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ (ครั้งที่ 4)
 • 19/07/2562

  ไม่ระบุเวลา

 • ทดสอบ