สคบ. ร่วมกับ สปน. เปิดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ช่วงเทศกาลปีใหม่

04 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นการเปิดบริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี