วันที่ 28 กันยายน 2560 ลคบ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน สคบ. 1166 ในโอกาสพิธีเปิด "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 1166"

28 ก.ย. 2560

         วันที่ 28 กันยายน 2560 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน สคบ. 1166 ในโอกาสพิธีเปิด "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 1166" ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ชั้น 1