วันที่ 21 กันยายน 2560 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีี พ.ศ. 2560

21 ก.ย. 2560

     วันที่ 21 กันยายน 2560 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ในโอกาสที่ศูนย์รับเรื่องฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560