วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำสายด่วน 1166

26 ส.ค. 2560

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสายด่วน 1166 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน IC360 Administration, Knowledge Base Administration การใช้งาน Voice Search การใช้โปรแกรมสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administration) และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น