สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning)

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning)
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
17/09/2556 : 09:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
17/09/2556 : 16:00 น.