สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

อบรมโครงการ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค(ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ)

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

อบรมโครงการ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค(ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ)
วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00น.-16.00น.
ณ ห้องประชุม BM502
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
06/09/2559 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
06/09/2559 : ไม่ระบุเวลา