สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

อบรมโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนภูมิภาค)

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

อบรมโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนภูมิภาค)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00
ห้องฝึกอบรม AITDF A มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
16/09/2559 : 09:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
16/09/2559 : 16:00 น.