สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 07:00 น. - 10:00 น.
ณ ห้องประชุม BM-5-02 และห้องไกล่เกลี่ย 4 ชั้น 5
สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
23/09/2559 : 07:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
24/09/2559 : 10:00 น.
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
จำนวนผู้เข้าร่วม : *