สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนำองค์กร Leadership

หมวดกิจกรรม :
อบรม/สัมมนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนำองค์กร Leadership
วันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ.2559
ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
23/09/2559 : 07:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
25/09/2559 : 19:00 น.
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม