สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรม

ตรวจเอกสารการรับเงินจังหวัดบึงกาฬ

หมวดกิจกรรม :
ตรวจหลักฐานการรับเงิน

 

หน่วยงาน
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
21/07/2557 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
25/07/2557 : ไม่ระบุเวลา