• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยราชการต่างๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 87 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ เลขาธิการฯ มอบหมาย นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคบ. เข้าร่วมงานด้วย


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )