• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จัดอบรมเข้ารับฟังคำแนะนำเรื่องการจัดการทำสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เป็นผู้กล่าวกล่าวต้อนรับพร้อมให้ความรู้ในหัวข้อ "นโยบายกำกับดูแลเปรียบเทียบความผิดทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ การจัดทำสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยากรโดยนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายพศวัฒน์ จุมปา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำสื่อโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับฟังคำแนะนำจำนวนทั้งสิ้น 80 คน


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )