• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายภูมินทร์ เล็กมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ประชุมร่วมกับกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี สคบ.จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือแนวทางการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าอันตราย ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าดังกล่าว ทั้งหมด 9 ร้าน พบว่า มีการจำหน่ายสินค้าอันตราย จำนวน 2 ร้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 แผง/12 ชื้น และ 5 แผง/24 ชิ้น รวม 312 ตัวอย่าง ตัวดูดน้ำ เบบี้คริสตัล จำนวน 117 แผง/24 ชิ้น รวม 2808 ตัวอย่าง และลูกโป่งวิทยาศาสตร์ จำนวน 86 แผง/24 ชิ้น รวม 2064 ตัวอย่าง ได้ดำเนินการตรวจยึดสินค้าดังกล่าว ตามแบบบันทึกตรวจยึดแบบ  พ.1 มาตร 5 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )