• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัานเซ็นเตอร์ จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในสมาคมฯและต่อยอดโครงการไปสู่งานพัฒนาวิชาชีพในปี ๒๕๖๓
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )