• สายด่วน สคบ.1166

ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท นันท์นรินทร์ จำกัด ,นายอังกูร อุทิศธรรม ,นายพันเดช หลิมศิวิไล ,นายเอกพันธุ์ เลิศไพบูลย์ ,นายสนั่น จันต๊ะรังษี และบริษัท กรีนเนอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

10 พ.ค. 2562

ลำดับที่ : -
   

หัวข้อข่าว :

ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท นันท์นรินทร์ จำกัด ,นายอังกูร อุทิศธรรม ,นายพันเดช หลิมศิวิไล ,นายเอกพันธุ์ เลิศไพบูลย์
,นายสนั่น จันต๊ะรังษี และบริษัท กรีนเนอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 
 

รายละเอียด :

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ด้วย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งหกล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นันท์นรินทร์ จำกัด จำเลยที่ ๑,นายอังกูร อุทิศธรรม จำเลยที่ ๒,นายพันเดช หลิมศิวิไล จำเลยที่ ๓,นายเอกพันธุ์ เลิศไพบูลย์
จำเลยที่ ๔,นายสนั่น จันต๊ะรังษี จำเลยที่ ๕ และบริษัท กรีนเนอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำเลยที่ ๖ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว

ศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท นันท์นรินทร์ จำกัด ,นายอังกูร อุทิศธรรม ,นายพันเดช หลิมศิวิไล ,นายเอกพันธุ์ เลิศไพบูลย์ ,นายสนั่น จันต๊ะรังษี และบริษัท กรีนเนอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดาวน์โหลด