• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสินค้าอันตราย ณ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจปืนฉีดน้ำความดันสูงตามคำสั่งห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง หากมีขายจะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากของผู้ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546 เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จำนวน 15 ร้าน ปรากฏว่าปฏิบัติถูกต้อง ตามประกาศฯ จำนวน 13 ร้าน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน 2 ร้าน ซึ่งไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของร้าน และชื่อประเภทสินค้า เช่น สร้อยคอ กำไล สร้อยข้อมือ เป็นต้น และตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จำนวน 8 ร้าน ผลปรากฏว่าปฏิบัติถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน 3 ร้าน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จำนวน 5 ร้าน ซึ่งไม่ระบุระยะทาง การใช้งาน สีของรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากดังกล่าวนั้น กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจะได้ส่งเรื่องให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )