• สายด่วน สคบ.1166

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2561 (ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2562)

22 มี.ค. 2562     356 viewsหมายเหตุ : พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้ยื่นค่าขอจดทะเบียนและผู้ที่จดทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ต้องวางหลักประกันกับนายทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 หากผู้กอบธุรกิจรายใดไม่วางหลักประกัน ภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
>> ลิงก์ : พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

( )

เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จำนวน 1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ #1
อยากให้โพสต์ข้อมูลกฏหมายที่ว่า ทำไมต้องจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ทำไมต้องวางหลักประกัน เพราะว่าข้อมูลในส่วนตรงกฏหมายข้าไปดูไม่ได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น