• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนำสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนมาจำหน่ายในงานเทศกาล งานวันเกิด งานรับปริญญา งานมหกรรมกีฬา งานรื่นเริง และงานพิธีต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏเป็นข่าวทางสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนระเบิดหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน สคบ. เล็งเห็นว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นที่จะให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากสินค้าชนิดนี้ สคบ.จึงเห็นควรจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเสีย เช่น ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )