• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย เครือข่ายกองทุนประกันชีวิต ณ ยุวพุทธิกสมาคมสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )