• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี "มอบเงินตามคำพิพากษาของศาลคืนให้แก่ผู้บริโภค” กรณีเรื่องร้องเรียนบริษัท ไอส์แลนด์วิว จำกัด พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอรื แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ต้นปี 2537 ผู้บริโภคประมาณ 250 คน ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการ จ้าวซันเรสซิเด้นท์ กับบริษัท ไอส์แลนด์วิว จำกัด ซึ่งเป็นอาคารชุดโครงการใหญ่ มีทั้งสิ้น 10 อาคารจะทำการปลูกสร้าง บริเวณ คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดเริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2537 และกำหนดเสร็จเดือนกรกฎาคม 2539 แต่เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าโครงการไม่แล้วเสร็จ และได้หยุดการก่อสร้าง เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งในยุคฟองสบู่แตก ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน จึงมาร้องเรียนกับ สคบ. เมื่อ พ.ศ. 2541 สคบ. มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ถึง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รงมทั้ง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม พบข้อมูลน่าสนใจ คือ ได้มีการจำนองโฉนด ไว้กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาธนกิจ จำกัด และบริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการไปแล้ว สคบ. ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างบริษัท ไอส์แลนด์วิวฯ กับกลุ่มผู้เสียหาย แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับผู้ร้องเรียนทุกราย เป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2541 วันที่ 6 สิงหาคม 2541 ให้ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัท ไอส์แลนด์วิว จำกัด เพื่อบังคับให้คืนเงินที่ได้รับชำระไปแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามกฎหมาย ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่ โครงการ จ้าวซันเรสซิเด้นท์ มีปัญหาไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จซึ่งมีการยื่นเรื่องร้องเรียนมายัง สคบ.เป็นระยะ โดยคดีสุดท้ายที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ บริษัท ไอส์แลนด์วิว จำกัด ชดใช้เงินคืนให้ผู้บริโภค คือเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ในขณะเดียวกัน กรมบังคับคดีได้ดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ มาตลอดช่วงระยะเวลา แต่ด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่ การขายสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงเป็นไปได้อย่างยากลำบาก จนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบาย "บ้านประชารัฐ” ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจมาลงทุนในสินทรัพย์แห่งนี้ จึงทำให้เกิดเม็ดเงินคืนกลับมาสู่ประชาชนในที่สุด รวมผู้เสียหายที่ สคบ.ทำเรื่องฟ้องดำเนินคดีให้ จำนวน 254 คนรวมมูลค่าความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ทั้งสิ้น 53,631,382 บาท (ห้าสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดภาพการรับมอบเช็คได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/15ar6zhr0mi0WiOWkPjL8sX7x7Bsht3rx?usp=sharing และ https://drive.google.com/open?id=1t-5FSvrKf6HdcClWJX7Ealgaq8Jv2vyn
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )