• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๑) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเรื่อง "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ ประมาณ ๙๕ คน ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
          ในวันเดียวกัน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

( สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด )