• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ รายงานผลการดำเนินคดีแพ่งและการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ 2561 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮม สถานบริการออกกำลังกาย บริการเสริมความงาม สปา ธุรกิจนำเที่ยว สายการบิน ขายรถยนต์ สวนสัตว์เปิด ฯลฯ ) จำนวน 17 เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 12 เรื่อง (บ้านจัดสรร ก่อสร้าง และคอนโดมิเนียม)
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )