• สายด่วน สคบ.1166

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดกิจกรรมงานมอบรางวัลกีฬาค่านิยมองค์กร ตามนโยบายการดำเนินงานปลูกฝังค่านิยมองค์กรระดับกรม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เป็นผู้มอบรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 สคบ.


( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )