• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประเทศภูฎาน พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ และเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค 1166 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน และนำไปปฏิบัติต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )