• สายด่วน สคบ.1166

ขั้นตอนการรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สำหรับงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ขั้นตอนการใช้งาน e-Regist Direct Marketing 
สำหรับงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561