• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้จัดโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม โดยมีนายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมทั้ง นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนางมาริสา นาครักสุด นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประมาณ 130 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

( สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด )