• สายด่วน สคบ.1166

          วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 4) โดยมีนายประมวล ฮุยสุสดี นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลนาเมือง พร้อมทั้ง นายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น” และนางมาริสา นาครักสุด นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ ประมาณ 50 คน ณ เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
          ในวันเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเมือง และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

( สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด )