• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย ในกิจกรรม "รู้จัก รักษาสิทธิ ฉลากคิด คุ้มครองตน” โดยมีนางรจนา บุญราช รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือกรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีกิจกรรม Walk Rally จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1 ห้ามซื้อ ห้ามขาย สินค้าอันตราย ฐานที่ 2 เรียนรู้ เข้าใจ เฝ้าระวังสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย ฐานที่ 3 เลือกซื้อ เลือกกิน อย่างไรให้ปลอดภัย ฐานที่ 4 หลงเชื่อโฆษณา อาจนำพาสู่อันตราย และฐานที่ 5 สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการเล่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปเผยแพร่สู่ครอบครัวของตน ต่อไป
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )