ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  • สายด่วน สคบ.1166

ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ชั้น ๓ - ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้าราชการ และพนักงานราชการ)

08 มิ.ย. 2561

ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ชั้น ๓ - ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ข้าราชการ และพนักงานราชการ)


๑. การแต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม
๒. อุปกรณ์ที่ให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอที่มีความเข้มเท่ากับ 2B หรือเข้มกว่า ยางลบ ปากกา และที่ลบคำผิด
๓. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
๔. สคบ. จะไม่มีการรับฝาก สิ่งของใดๆ จากผู้เข้าสอบ


-------------------------------------------------------------------------

( webadmin )