• สายด่วน สคบ.1166

     โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
     กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาลด้านการสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา” และมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก "นโยบายรัฐบาลด้านการสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา” และมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร  และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


( สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด )