• สายด่วน สคบ.1166

คำชี้แจงจาก สคบ.ต่อการแสดงความคิดเห็นกรณีเกี่ยวกับ ประกาศฯให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฯ

15 พ.ค. 2561

 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )