• สายด่วน สคบ.1166

สคบ. จัดกิจกรรม "ตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปิดเทอม)” ณ สวนสยาม

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงปิดภาคการศึกษา)” ณ สวนสยาม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคบ. จัดกิจกรรมรณรงค์การเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค โดย สคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานเขตคันนายาว และ บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจเครื่องเล่นยังจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )