• สายด่วน สคบ.1166

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา จัดกิจกรรม KM DAY 2018 องค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 บรรยายโดย นายมานะ บุญส่ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 โดยมีบุคลากรของ สคบ. เข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังความรู้ แสดงความคิดเห็น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


( กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร )