• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่สำรวจฉลากสินค้าและการบริการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำสินค้าที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของ สคบ. ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ กองทุนชุมชนบางพูดสามัคคี 3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบาย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการมอบตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ปลอดภัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )