• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยม "โรงงานผลิตน้ำดื่มเมล็ดฝน” ณ ชุมชนประชารัฐบางพลี หมู่ 9 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบาย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการมอบตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ปลอดภัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )