• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมด้วย พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีภายในงานมีการบรรยายเรื่อง"ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจผ่านระบบออนไลน์” ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้จะมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศการควบคุมธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัย ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการเอาเปรียบเกี่ยวกับธุรกิจการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่เป็นปัญหาร้องเรียนมาตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัคร คปภ. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวมประมาณ 350 คน
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )