• สายด่วน สคบ.1166

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การมุ่งผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” มีการบรรยาย เรื่อง "ปรับวิธีคิด เพื่อชีวิตที่สมดุล” และ"งานได้ผล คนเป็นสุข” วิทยากรโดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )