• สายด่วน สคบ.1166

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่รณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )