• สายด่วน สคบ.1166

ตามนโยบาย รมต.เทวัญฯสั่งการให้เลขาธิการฯ สคบ. โดยชุดปฎิบัติการพิเศษ สคบ. ลงพื้นที่จับกุมผู้ขายสินค้าที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คคบ.

08 ต.ค. 2562


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )